I stedet for å utsette anbudet og kystruta et til år år, foreslår Bellona at det lages et tillegg i kontrakten hvor staten premierer reduserte utslipp pr. tonn gjennom anbudsperioden. Da kan utslippene kuttes fortløpende i takt med teknologiutviklingen, og mye mer enn 25 prosent. Kystruteskipene vil bli stadig grønnere.

Bellona viser ellers til at staten i anbudet har satt krav om at alle kystrute-skipene skal ha utstyr om bord for å kunne bruke landstrøm. Hensikten er at de skal kunne skru av motorene og dermed unngå store utslipp mens de ligger ved kai. Bellona er kritisk til at staten ikke lover strøm på kaia. Organisasjonen mener at det er akseptabelt at staten slenger ut krav om kontakter om bord som ikke kan brukes. Selvfølgelig må staten sørge for nødvendig strømtilgang, mener Bellona.