Beitende sau størst fare for smitte av skrantesyke

Foto: Pixabay
– annonse top –

En risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø viser at beitende sau utgjør den største smittefaren for skrantesyke, som fortsatt ligger som smitte i terrenget i Nordfjella.

Det går fram av en artikkel på horteviltportalen, hvor Mattilsynet trapper opp tilsynet for å hindre at flere sau og lam setter seg fast i de nesten 700 grindene som er satt opp rundt saltsteiner for å hindre spredning av den dødelige dyresykdommen skrantesjuke. 

– annonse inline –

– I tillegg starter vi straks opp arbeidet med å utbedre eventuelle feil ved grindanleggene. Vi ser alvorlig på saken, sier Anne Marie Jahr seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Forrige uke ble Mattilsynet varslet om at to sauer hadde satt seg i fast løse barduner festet til grindene. Det ser Mattilsynet svært alvorlig på. Barduner ble satt på tidligere i sommer for å forankre grindene bedre. Mattilsynet har også fått henvendelser om dyr som har kommet seg inn i grindanlegg, men ikke ut igjen.

Mattilsynet startet umiddelbart med nødvendige tiltak ved grindanleggene de mener kan utgjøre en fare for sauene, og på den måten forhindre at dette skal skje igjen. Tidligere i sommer har Mattilsynet ført tilsyn og vedlikehold med grindene via helikopter i 22 dager. Etter meldingene som har kommet inn vil tilsynet øke tilsynsfrekvensen ut beitesesongen, melder portalen.

– Dette er en veldig uheldig situasjon. Forbudet mot saltsteiner kom veldig sent med tanke på beiteslippet i området. Vi har forsøkt å forberede næringen på at det kom, men forstår at mange er opprørt. Når det i tillegg viser seg at ikke alle grindene som er satt opp for å hindre spredning av smitte fungerer godt nok, forstår vi at mange er sinte. Vi gjør det vi kan nå for å bedre situasjonen, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Oppfordrer til å varsle

Området Nordfjella er kjempestort med utfordrende terreng. Alle som ferdes i fjellet oppfordres til å bidra med å varsle Mattilsynet om det er noe som bør følges opp. Det er da viktig å oppgi nummeret på grindanlegget slik at Mattilsynet kan finne igjen stedet.

– Bekjempelsen av skrantesjuke er nybrottsarbeid for Mattilsynet, og på mange måter må veien bli til mens vi går. Grindene har en svært viktig funksjon i bekjempelsen mot denne dødelige dyresykdommen, men vi må lære av de feilene som har blitt begått under oppsettet av dem og gjøre fortløpende justeringer hvis behov. Dette tar vi alvorlig, sier Jahr.

– annonse bottom –