– annonse top –

Beitenæringen og turistnæringen hindrer restaurering av naturen når Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark utvides til å omfatte og verne det tidligere skytefeltet Hjerkinn i Dovre kommune i Oppland. Utmarksveier som myndighetene ville fjerne for å restaurere naturen, blir etter beitenæringens og turistnæringens krav likevel ikke gjennomført. Dermed sparer myndighetene store utgifter når de slipper å restaurere naturen, samtidig som det blir like stort beitegress i den utvidede nasjonalparken, som det var i området som innlemmes i Dovrefjell-Sunndalsfjella.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er i dag på 289 kvadratkilometer. Etter en utvidelse på 130 kvadratkilometer, blir nasjonalparken på til sammen 419 kvadratkilometer.

– annonse inline –

Landskapsvernområde

Regjeringen opprettet også et nytt Hjerkinn landskapsvernområde på 45 kvadratkilometer. Regjeringen men er at den gjennom konstruktiv dialog med lokalsamfunnet har vi funnet gode løsninger for beitenæringen og reiseliv.

Stor begivenhet

– Det er en stor begivenhet at dette området nå er vernet på lik linje med verneområdene som ligger rundt. Vernet gir en betydelig utvidelse av den eksisterende nasjonalparken, noe som vil være bra for både friluftslivet og naturen. Det gamle skytefeltet er nå i ferd med å omvandles til den flotte naturen det en gang var, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Får kjøre buss

– Lokale interesser har vært bredt involvert. I utgangspunktet skal alle veier og installasjoner i området fjernes gjennom restaureringsprosjektet. For å ivareta lokal beitenæring vil likevel Vålåsjøhøvegen bevares frem til over våtmarksområdene ved Grisungen. Også Snøheimvegen skal bestå, med skyttelbuss som frakter turister inn til Snøheim, forteller Elvestuen i pressemeldingen.

Det er med andre ord ikke et ekte og genuint område som innlemmes i nasjonalparken, noe lokale interesser har hindret for å kunne bruke området som beiteområde.

Unikt miljøprosjekt

Forsvaret og storsamfunnet har brukt store ressurser på å restaurere det tidligere skytefeltet, hvor det før ble sluppet klasebomber og kjørt med tunge stridsvogner. Opprydnings- og restaureringsarbeid som Forsvaret og Forsvarsbygg gjennomfører, er norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt og et unikt miljøprosjekt i norsk og internasjonal målestokk. Restaureringsarbeidet er planlagt ferdig i 2020, også dette i følge pressemeldingen fra statsråden.

Villreinområde

– Gjennom å verne området tar vi vare på en viktig del av leveområdet til villreinen i Dovrefjell. Sammen med reinen i Rondane og Sølnkletten utgjør den de siste restene av den opprinnelige ville europeiske fjellreinen. Vernet bidrar også til å bevare et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem og et vakkert og egenartet landskap med rikt dyre- og planteliv, mener Elvestuen.

– annonse bottom –
KildeLes mer om utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark