Avslørte forbudte stoffer i kroppspleie-produkter

Foto: Pixabay, illustrasjonsfoto.
– annonse top –

Da Miljødirektoratet tok stikkprøver av produkter til kroppspleie, fant de forbudte stoffer. Nå må selskapene trekke produktene fra markedet.

Miljødirektoratet sjekket innholdslisten på ulike produkter for å se om de inneholdt forbudte siloksaner med betegnelsen D4 og D5. Stoffene ble i februar 2020 forbudt å bruke i kosmetiske produkter som vaskes av ved vanlig bruk. Begrunnelsen er at stoffene utgjør en stor fare for miljøet. Totalt ble 45 produkter kontrollert, derav 25 sjampo, ni balsam, og elleve ulike tannkremmer, dusjsåper og hårpleie.

– annonse inline –

I 4 av de 45 produktene Miljødirektoratet kontrollerte, var siloksanforbindelsen D5 oppført på produktenes ingrediensliste. I tillegg fant direktoratet ut at halvparten av de kontrollerte produktene inneholdt polysiloksaner (silikoner), som kan inneholde restmengder av D4 og D5. Alle de kontrollerte produktene er importert til Norge fra land utenfor EU/EØS.

Miljøfarlige utslipp

Bruk av siloksanene D4, D5 og D6 i alle typer kosmetiske produkter utgjør hovedkilden til utslipp av siloksaner i miljøet, melder Miljødirektoratet. De brytes sakte ned i miljøet og hoper seg opp i levende organismer. Flere undersøkelser som er gjennomført i regi av Miljødirektoratet har påvist at stoffene er funnet i blant annet pattedyr og fugl.

EU-forbud

EU jobber nå med å utvide forbudet mot siloksaner til å omfatte bruken i alle kosmetiske produkter og i andre produkter som inneholder slike stoffer. I tillegg vil siloksanforbindelsen D6 også bli forbudt. Forbudet forventes vedtatt i EU i løpet av 2022.

D4 og D5 ble oppført på norske myndigheters prioritetsliste over miljøgifter vi ønsker å bli kvitt i 2006 og 2013, og D6 ble oppført i 2018, melder direktoratet.

Ansvar hos selger

Virksomheter som importerer kroppspleieprodukter som vaskes av ved vanlig bruk må ifølge Miljødirektoratet sørge for at produktene ikke inneholder D4 og D5. De må også sikre at restmengder av siloksaner i polysiloksaner (silikoner) er under den regulerte grenseverdien. Virksomhetene må ha rutiner for å etterspørre og kontrollere dokumentasjon fra sin leverandør om innhold av siloksaner.

Disse forhandlerne ble kontrollert av Miljødirektoratet:

Beauty Supply AS

Luxushair AS

Square AS

AS&TA AS

Goodlife Norge AS

Becwic Hygiene AS

Estetic Frisør og Beauty Center AS

– annonse bottom –