Avkrefter import av ulv med viktige gener

Sveinung Rotevatn, Venstre. Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn avkrefter i et svar til Senterpartiets Ole André Myhrvold sin oppfatningen om Norge driver og henter inn ulv med andre gener.

Det er i et skriftlig spørsmål i Stortinget, til Rotevatn, at representanten fra Senterpartiet har stilt følgende spørsmål:

– annonse artikkel –

«Kan statsministeren bekrefte eller avkrefte at det er hentet inn ulv med andre gener, og mener statsministeren at henting av ulv med andre gener skal være en del av forvaltningen framover?»

og begrunner spørsmålet slik:

I spørretimen onsdag 20. januar uttalte statsministeren i et svar knyttet til prosessen med flyttingen av de såkalte Deisjø-ulvene:  

«Det er altså rett og slett å hente inn ulv med litt andre gener, slik at vi ikke får innavl og dårligere genmateriale på våre ulver. Det er forvaltningen vi skal ha fremover.»

Slik svarte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på Senterpartiets spørsmål:

«Statsministeren sitt svar var tilknyttet den konkrete saken med flytting av ulveparet fra det tidligere Deisjøreviret, og skal naturligvis også tolkes deretter. Det aktuelle oppdraget handlet om å flytte genetisk verdifull ulv internt i Norge, og begrunnelsen er at de skulle skjermes fra lisensfelling utenfor ulvesonen. Dersom representanten Myhrvold har tolkede svaret fra statsministeren slik at ulv hentes inn fra andre land så kan jeg avkrefte dette. Saken handler om flytting av genetisk verdifulle individer som allerede har vandret inn til våre område.

Å flytte gjentatte slike genetisk verdifulle individer i tiden fremover kan selvsagt bli aktuelt, slik statsministeren også uttrykte. Det vil likevel avhenge av gjentatte faktorer, som for eksempel om slike verdifulle ulver igjen skulle slå seg ned i område utenfor ulvesonen i Norge. Da vil flytting alltid være en alternative forvaltningen skal vurdere, noe som også går frem av rovviltforliket av 2011 at de skal gjøre.»

– annonse nede –