– annonse top –

Mengden av klimagasser i atmosfæren øker stadig. Fjoråret satte rekord.

Aftenposten siterer nye tall fra Verdens meteorologiorganisasjon (WNO), som mener at konsentrasjonen av CO2 i atomosfæren i fjor ikke har vært høyere på tre millioner år.

– Det er ingen tegn til noen oppbremsing, og slett ingen nedgang, i konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren, tross forpliktelsene i Parisavtalen, sier WMO-sjef Petteri Taalas ifølge Aftenposten.

– annonse inline –

For flere millioner år siden var det mellom to og tre grader varmere enn i dag, og på det tidspunktet var det like mye CO2 i atmosfæren som det er i dag. Havnivået var på den tiden mellom ti og 20 meter høyere enn i dag.

– Den vedvarende langsiktige utviklingen betyr at framtidige generasjon vil stå overfor stadig mer alvorlige følger av klimaendringene. Disse inkluderer høyere temperaturer, mer ekstremt vær, knappere tilgang til vann, havnivåstigning og forstyrrelse av økosystemer i havet og på land, sier Taalas i følge Aftenposten.

Les hele saken i Aftenposten

– annonse bottom –