jerv statistikk
– annonse top –

Statens naturoppsyn må 15 år tilbake i tid for å kunne vise til færre såkalte hiuttak av jerv, hvor både mor og jerveunger skytes og drepes i hiet.

Får år 2000. var det en utenkelig tanke blant statlige jegere å drepe unger og mor av jerv i selve hiet, fordi all jaktmoral og lovverk generelt har lovforbud mot. Siden da har de statlige jegerne i Statens naturoppsyn frivillig tatt på seg bøddelens oppgaver og drept, ikke antall dyr, men antall såkalte ynglende jerv,  fra én til 17 familieynglinger årlig. En yngling kan være så mangt, fra to dyr – ei mor og en unge – til flere unger og ei mor.

Drepte 500 jerv

For årene 2001 til 2018 har de statlige jegerne frivillig tatt på seg å skyte og drept til sammen 145 ynglende familier, unger og mødre, i jervehiet. Dersom man maksimerer og antar at det i gjennomsnitt kan ha vært 3-4 dyr i hver familie, snakker vi om cirka mellom 435 og 580 invivider av jerv. Det er årene 2012 og 2115 om viser de mest nedslående antallene, der det begge årene ble drept 17 familier, unger og mødre, i jervehi over det ganske land. Det vil si et sted mellom 51 og 68 dyr de årene.

– annonse inline –

2017 skrekkens år

Likevel viser fjoråret den aller verste statistikken. Det er et resultat av miljømyndighetenes beslutninger og noe de statlige jegerne har gjennomført. I 2017 ble ti familier, unger og mødre, fanget og drept i hiet. Det kan tilsvare mellom 30 og 40 jerv det året. Dette ble gjennomført samtidig som bestanden var såvidt over målet om 39 ynglende jervefamilier per år.

Redusert til 77 prosent av målet

Nedskytingen av jerv i 2017 reduserte bestanden til kun 30 ynglende familier, som betyr at bestanden ble redusert til 77 prosent av det bestanden av ynglende jervefamilier skulle ha vært.

For inneværende år har det vært drept tre ynglende jerveflamilier. SNO må tilbake til 2002 og 2003 for å kunne vise til tilsvarende lave tall for skyting av jervefamilier. Da ble det kun drept henholdsvis én og to jervefamilier. Det er deler av en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning, «Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2018» som viser tallene.

– annonse bottom –