Anker fjellrev-dommen til Agder lagmannsrett

fjellrev
Foto: Jason Roberts
– annonse top –

Advokat Asbjørn Stokkeland bekrefter overfor Fauna.no at dommen i Dalane tingrett blir anket til Agder lagmannsrett.

Hans klient ble nylig dømt til ubetinget fengsel i tre måneder for å ha skutt en fjellrev mannen trodde var en albino rødrev.

Skjøt fjellrev på Sørlandet, nå har mannen fått sin straff (+)

– Anken er under utarbeidelse. Dommen antar vi er feil. Vedkommende skulle vært frifunnet – da har helt åpenbart har vært i faktisk villfarelse, etter straffeloven paragraf 25. Han visste ikke at det var en fjellrev.

– annonse inline –

Advokaten påpeker at det aldri har vært registrert slike dyr i regionen så langt noen husker. Derimot ses albino rødrev fra tid til annen. Domfelte var helt overbevist om at det var en albino rev han skjøt, sier advokaten til Fauna.no.


– annonse bottom –