Anbefaler reduserte torskekvoten neste år

torsk skrei
Foto: Havforskningsinstituttet
– annonse top –

Torskekvoten i Barentshavet bør reduseres med 177.120 tonn torsk neste år.

Det går fram av en anbefaling fra det internasjonale havforskningsrådet (ICES). Kvotene for både hyse og blåkvelte bør også reduseres.

– annonse inline –

ICES la nylig fram kvoterådene for de store fiskebestandene i Barentshavet — nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, blåkveite og kysttorsk.

— Kvoterådet for 2022 er 708 480 tonn, som er ein nedgang på 20 prosent frå årets torskekvote på 885 600 tonn, seier havforskar Bjarte Bogstad.

Han er Noregs representant i ICES sin rådgivande komité (ACOM) og bestandsansvarleg for torsk ved Havforskingsinstituttet, går det fram av en melding fra instituttet.

– annonse bottom –