– Alt oppdrett skadelig for samfunnet

oppdrett nordlaks fiskebøl oppdrettsanlegg
Oppdrettsanlegg i Hadselfjorden mellom Lofoten og Vesterålen. Foto: Thor-Ivar Guldberg

– Naturvernforbundet mener at alt oppdrett et skadelig for samfunnet.

Det skriver Møre-Nytt, som siterer Naturvernforbundet i Ørsta og Volda på at politikerne bør si nei til alle søknader fra Sunnmøre Torsk AS.

– annonse artikkel –

– Naturvernforbundet sitt utgangspunkt ser ut til å være at all oppdrett av fisk i åpne merder er skadeleg for samfunnet, og at dette ikke kan tillates selv om lokalpolitikarane har vedtatt arealplanar som åpner for virksomheten, sier Rune Vartdal i bedriften.

– annonse nede –