Alle fjørfe må under tak

Bildet er tatt av Dr. Georg Wietschorke fra Pixabay

Med vårtrekket kommer det flere tilfeller av fugleinfluensa, og nå utvider Mattilsynet forbudet mot å holde fjørfe utendørs. Mået er å unngå at smitten sprer seg fra ville fugler til tamfugler.

Forbudet gjelder nå i hele Norge, melder Mattilsynet, som opplyser at fugleinfluensaen først og fremst er en risiko for fugler. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav, heter det.

– annonse artikkel –

– Vi har nå hatt et forbud mot å holde fjørfe ute uten tak i deler av Norge ganske lenge. Vi forstår at dette er krevende både for eiere og dyr, men det er dessverre nødvendig for å hindre spredning av smitte til disse fuglene, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Høner i hagen?

Mange har høner i hagen, både for glede men også for privat eggforsyning. Dette er en fin hobby, men vi er bekymret for at vi ikke har oversikt over hvor mange slike dyrehold som finnes. Det er viktig at du registrerer fugleholdet ditt hos Mattilsynet, dersom du ikke allerede har gjort dette, slik at vi kan stanse mulige smitteutbrudd mer effektivt, sier Tronerud.

Skadefelling

Det er fra før innført et jaktforbud syd for Nordland. Dette forbudet omfatter imidlertid ikke den skadefellingen som kommunene gir tillatelse til. Det vil si at kommunene selv kan tillate skadefelling av dyr, sier Tronerud.

Døde fugler

Mattilsynet oppfordrer også folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å si fra dersom de finner syke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

– Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler, sier Tronerud.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Fordi smitte i sjeldne tilfeller likevel kan skje, bør man unngå å ta på sjuke eller døde fugler.

God oversikt viktig

Det er viktig for Mattilsynet å ha god oversikt over smittetilfellene. De drar derfor ut og tar prøver dersom de mistenker at fuglene kan ha dødd av fugleinfluensa, og at disse vil bidra til mer kunnskap om forekomsten i et område. Prøvene sendes til Veterinærinstituttet for analyse.

– Vi vet at mange har vært veldig flinke til å overholde smitteverntiltak for fjørfe de siste månedene. Det er vi veldig takknemlige for. Vi håper å kunne oppheve portforbudet så raskt som mulig, men ber alle om å fortsette å være påpasselige med smittevernet inntil videre. Dette er spesielt viktig for de som driver med kommersiell fjørfeproduksjon, sier Tronerud.

– annonse nede –