Algeprosjekt får store økonomiske midler

UiT og smelteverket Finnfjord AS har vist at alger kan være løsningen på lønnsom CO2 fangst og utnyttelse.

Algeprosjektet til Norges arktiske universitet er tildelt 93,3 millioner kroner.

Samarbeidsprosjektet er ett av elleve grønne forsknings- og innovasjonsprosjekter som får støtte fra den nye tilskuddsordningen Grønn plattform.

– annonse artikkel –

Prosjektet AlgOpti får 93,3 millioner kroner for å utvikle laksefôr ved hjelp av CO2 og etablere metoder for å dyrke fram nyttige alger i store tanker. Deltakere i samarbeidet er Finnfjord AS, UiT Norges arktiske universitet, Nofima AS, Sintef, Ewos Innovation og Flakstadvåg Laks AS, opplyser universitetet i en pressemelding.

– Dette er strålende! Det er en nasjonal anerkjennelse av et samarbeid vi har hatt tro på fra dag én. UiT og Finnfjord startet arbeidet med å dyrke kiselalger på smelteverket i 2015, og med god hjelp av regionale utviklingsmidler har vi gradvis kunne nærme oss kommersiell skala.

Olsen legger vekt på algenes betydning for sirkulærøkonomien:

– Med fullt fokus på utnyttelse av biomassen algene utgjør, vil vi komme ett steg nærmere et fullverdig bidrag til sirkulærøkonomien.

Direktør Geir-Henning Wintervold i Finnfjord, deler gleden med Olsen:

– Dette er en fantastisk dag for Finnfjord og UiT, og alle som har vært involvert i det spennende algeprosjektet. Finnfjord leter hele tiden etter måter å redusere CO2-avtrykket vårt på, og denne støtten fra Grønn Plattform er et utrolig viktig steg på veien mot null utslipp.

Algene spiser CO2

Samarbeidsprosjektet mellom UiT og Finnfjord går ut på å dyrke alger i store tanker som er plassert på smelteverket. Algene spiser CO2 fra industrirøyken og produserer samtidig viktig fiskefôr. Dette er CO2 som ellers ville sluppet ut i atmosfæren.

Richard Andre Ingebrigtsen, forsker og prosjektleder for UiT på Finnfjordprosjektet, er også veldig glad, fordi han nå kan forske videre på alger og CO2. Han forteller at ett av målene er å utvikle råvarer til et nytt og bærekraftig laksefôr.

– Lykkes vi, vil det kunne lede til en mer bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen.

Sammen med Sintef skal UiT også etablere metoder som gjør det mulig å dyrke ulike typer mikroalger i veldig store tanker.

– I hav og vann rundt i verden finnes det enormt mange forskjellige mikroalger med ulike egenskaper. De kan vi bruke til å produsere forskjellige kjemikalier eller bestanddeler som har kommersiell verdi. Man må bare finne de rette artene med de rette egenskapene, forteller Ingebrigtsen.

– annonse nede –