Ærfuglene døde trolig av matmangel

Foto: Per Espen Fjeld, Statens naturoppsyn.
– annonse top –

Ærfuglene som døde i Oslofjorden og Sørlandskysten sist vinter, døde trolig av matmangel.

Ifølge Miljødirektoratet er forskerne usikre på om dette er et signal om varige endringer i økosystemet.

– annonse inline –

Statens naturoppsyn fikk i midten av mars rapporter om døde og døende ærfugl i Larvik-området og andre deler av kysten av Vestfold, Agder og Østfold. 100 fugler ble undesøkt.

Analysene viser ifølge Miljødirektoratet at fuglene tilhører Skagerrak-bestanden som Norge har felles med Sverige og Danmark.

Fuglene var svært avmagret og hadde lave nivåer av tiamin (Vitamin B1). Dette forklarer trolig den økte dødeligheten.

– Slike episoder er ikke helt uvanlig på senvinteren når mattilgangen er lav og fugler bruker ekstra mye energi på å lete etter mat og regulere kroppstemperaturen. Ved å følge utviklingen over tid kan vi finne svaret på om dette var en enkelthendelse, eller om vinterens fugledød varsler en mer varig ustabilitet i økosystemet, sier avdelingsdirektør Ivar Myklebust i Miljødirektoratet.

Det er forskere i Norsk institutt for naturforskning (Nina) som har analysert de døde fuglene. I den aktuelle regionen har bestandene av ærfugl vært overvåket over tid, blant annet gjennom flytellinger, melder direktoratet.

I april ble det gjennomført en ny telling hvor det ble sett 9350 ærfuglhanner. Det tyder på at bestanden har økt fra 2019 til 2020 i alle deler av regionen bortsett fra i tidligere Vest-Agder.

– annonse bottom –