Advarte to ganger, nå er ulvene skutt

Illustrasjonsfoto, tidligere skutte ulver i Hedmark. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet
– annonse top –

Rovviltets Røst advarte myndighetene to ganger, men ble ikke hørt. Nå er to ulver skutt feilaktig.

Statsforvalteren i Oslo og Viken kunne mandag fortelle at de hadde stoppet all ulvejakt, fordi to ulver som ble skutt i Aurskog ikke tilhørte den flokken myndighetene hadde besluttet å utrydde.

– annonse inline –

Rovviltets Røst sier mandag kveld til fauna.no at de to ulvene i Aurskog aldri skulle ha vært skutt.

– Rovviltets Røst har tidligere sendt to e-poster til både Statsforvalteren og Klima- og miljødepartementet med sterk anmodning om å stanse jakta inntil DNA foreligger. De stanset jakta etter en stund i Kynna, men altså ikke i Aurskog-reviret. Vi har altså advart mot dette, to ganger sier leder Anne Margrethe Vadder i Rovviltets Røst. 

– Dette er to ulver som forvaltningen har visst om, men som de har trodd har hatt tilhold lenger nord. Registreringsperioden er ikke over, men varer ut mars. Disse ulvene skulle vært med i neste rapport. Likevel velger altså Statsforvalteren å både øke kvota og i tillegg utvider de fellingsområdet i nord/øst. Det skulle ikke vært mulig, sier hun til Fauna.no.

– I politikken hadde det vært personer som måtte ha tatt sin hatt å gå, for mindre enn dette. Vi har nå sendt e-post til Statsforvalteren og spurt hva slags konsekvenser dette får. Vi er spent på svaret og kommer til å følge opp dette videre. Sånn kan vi ikke ha en forvaltning på en kritisk truet art, sier leder Anne Margrethe Vadder i Rovviltets Røst.

Anne Margrethe Vadder er leder i Rovviltets Røst.
– annonse bottom –