Om fauna.no

[col type=”half”]

Velkommen til fauna.no – som er det eneste nettstedet i Norgemed entusiastiske journalister som brenner for naturen og dyrene som lever der. Redaksjonsn retter sitt kritiske blikk mot de farer som truer faunaen og områdene som naturen er avhengig av for å overleve under et stadig større press fra samfunnet omkring oss.

Hilsen redaksjonen i fauna.no

[/col]

[col type=”half last”]

Foto: Jason Roberts
Foto: Jason Roberts

[/col]