73 døde gauper skutt eller påkjørt

Bildet er tatt av skeeze fra PixabayIllustrasjonsfoto.

73 gauper ble under vinterens gaupejakt skutt eller påkjørt iperioden fra 1. februar og 31. mars. I en region uten gaupekvote ble to gauper drept ved påkjørsel.

– Kvotejakt på gaupe er et virkemiddel for å regulere gaupebestanden i tråd med det bestandsmålet Stortinget har vedtatt, som er 65 familiegrupper. Jakta har vært effektiv, og ved sluttdatoen var jakta allerede stanset i store deler av landet unntatt i områdene som har kvotefri jakt, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Av de 73 gaupene som er belastet årets kvote er 64 skutt av jegere, sju er påkjørt og to er felt på skadefelling.

Den totale kvoten på 83 gauper ble ikke fylt i år, fordi jakta ble stanset i flere områder der kvoten av hunndyr ble nådd. Noen dyr i områder hvor kvoten ikke ble tatt, kan senere skytes i det Miljødirektoratet beskriver som en «reservekvogte».

I Midt-Norge gjensto en hann og en hunn. Den regionale rovviltnemnda tillot seg å fordele disse til andre områder, selv om dette ikke var planen i utgangspunktet. I tillegg er fire gauper skutt i området hvor det ikke var satt noen kvote under jakta. Alle ble skutt i Agder.

I 2020 ble det rapportert 66,5 familiegrupper i Norge. For første gang på åtte år er bestanden av gaupe over det nasjonale bestandsmålet Stortinget har vedtatt på 65 familiegrupper. Det har spesielt vært en økning i de to nordligste rovviltregionene i 2020. På bakgrunn av dette åpnet Miljødirektoratet opp for jakt i de to nordligste fylkene for første gang siden 2017.

I Nord-Norge er bestanden så liten at det er behov for å øke antall, selv om man bruker maksimalbestand som prinsipp. Direktoratet opplyser at kvoten ble satt lavt. I flere andre regioner er bestanden langt under målet. Det ble ikke gjennomført jakt i disse områdene.

Fauna.no presiserer som en kommentar her at Stortingets beregning av antall familiegrupper ikke er basert på en normalt bærekraftig regnemåte. Årsaken er at det er satt «maksimalbestand» for gaupe i Norge. Vitenskapelig sett opererer man i andre sammenhenger med «minimumsbestand». Dette fører til at store rovdyr i Norge ikke forvaltes etter gode vitenskapelige metoder, og er dermed svært utsatt i Norge på grunn av måten man forvalter bestanden.

Exit mobile version