70 prosent av søknadene om rovdyrerstatning ble avvist

Bildet er tatt av Наталья Коллегова fra Pixabay Illustrasjonsfoto.
– annonse top –

Miljødirektoratet fikk i fjor inn søknader om erstatning for 65.000 tamrein tatt av rovdyr. 17.802 dyr ble erstattet. Myndighetene har med andre ord nektet å godkjenne mer enn 70 prosent av søknadene.

De godkjente tapene av tamrein er 3.000 færre sammenlignet med året før. Nedgangen er størst i Øst-Finnmark reinbeiteområde. Ifølge søknadene om erstatning er det kongeørn, gaupe og jerv som står for tapene.

– Det er positivt at tallet på tamrein erstattet som tatt av rovdyr var noe lavere siste reindriftsår enn året før, og at tapsreduksjonen er på nesten 26 prosent siden 2013. Forvaltningen arbeider kontinuerlig for å redusere tap av beitedyr, blant annet gjennom å føre en tydelig soneforvaltning, oppfølging av tamreineiere og ved å gjøre skadefellingen mer effektiv, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemedling.

– annonse inline –

Ulv fikk ansvar for at 250 tamrein ble tatt i Finnmark i 2018/2019. Dokumenterte tap til ulv og bjørn økte noe.

Utbetatalingene var på 80,6 millioner kroner. Det er når åtte millioner kroner lavere enn året før.

Slik ser tapstallene ut for perioden 2012 til 2019:

ReindriftsårAntall tamrein erstattetProsent endring fra forrige år
2012-201323970 
2013-201420409-14,9 %
2014-201519221-5,8 %
2015-201617831-7,2 %
2016-201717374-2,6 %
2017-201821201+22,0 %
2018-201917802-16,0 %
– annonse bottom –