70 anmeldelser for ulovlig fiske

Veiing og måling av laks. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
– annonse top –

Statens naturoppsyn har så langt i år levert 70 anmeldelser til politiet for brudd på lakseloven. Det er 20 flere enn i fjor.

Det melder Miljødirektoratet, som viser til et godt samarbeid mellom Statens naturoppsyn, politiet i Trøndelag og Kystvakta. Sammen har de avdekket et av et mest alvorlige tilfellene av ulovlig laksefiske.

– Dette tyder på at vi treffer bedre enn før når vi er ute på oppsyn. Det er resultat av styrket lakseoppsyn, målrettet innsats i problemområder og godt samarbeid på tvers av etatene, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn (SNO). Organisasjonen har i år avdekket og anmeldt flere alvorlige lovbrudd på lakseloven enn tidligere.

– annonse inline –

SNO og politiet i Trøndelag har avsluttet en av de alvorligste sakene knyttet til ulovlig laksefiske som er avdekket hittil i år. Gjerningspersonene ble tatt på fersken med drivgarn utenfor Hitra og Frøya, som er et av hovedinnsigsområdene for villaks langs kysten. Fiskerne forsøkte å skjule fangsten ved å dumpe laksen i fjorden, men ved hjelp av dykkere fra Kystvakten fant SNO hele 60 kilo laks på fjordbunnen.

– Trondheimsfjorden er verdens viktigste laksefjord, og laksen utenfor Hitra og Frøya er på vei inn i flere ulike elver langs kysten for å gyte. Noen av disse skal inn i elver og vassdrag med lite laks. Fiske som vi ikke har kontroll på, truer laksebestandene i disse elvene, sier Yngve Svarte, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

– Ulovlig drivgarnsfiske er forbudt og betraktes som alvorlig miljøkriminalitet. Med tett samarbeid mellom kontrolletatene klarer vi å avdekke flere og flere slike saker og det er viktig for å forebygge ulovlig fiske, sier Stein Erik Granli, Miljøkrimkoordinator i Trøndelag politidistrikt.

Det er stadig flere som melder fra om miljøkriminalitet.

– annonse bottom –