– annonse amp –
Hjem Nyheter 50 helnorske ulver registrert hittil i vinter

50 helnorske ulver registrert hittil i vinter

Foto: Andrea Bohl fra Pixabay

Rovdata melder at det denne vinteren er registrert 50 helnorske ulver.

Registreringen pågår fortsatt, men fra 1. oktober til 2. febaruar er det påvist 50 ulver som kun holder til i Norge. I tillegg kommer 37 til 39 ulver som holder til i revir som ligger på begge sidene av grensen mot Sverige. Syv til ni ulver har usikker grensestatus.

Det er Høgskolen i Innlandet som på oppdrag fra Rovdata som har laget den foreløpige rapporten fra vinterens overvåking av ulv.

Rapporten oppsummerer det som foreløpig er kartlagt av ulv i Norge så langt i vinter. Registreringssesongen varer helt til 31. mars. Det er så langt lagt inn 89 ulver i Rovdatas ulveteller, som viser ulv registrert i Norge på DNA i overvåkingsperioden.

Rovdata gjør også denne gangen oppmerksom på at det er snakk om foreløpige tall som vil endre seg utover vinteren. Registrerte ulver i vinterperioden oppsummeres i en felles norsk-svensk statusrapport 1. juni hvert år.

– De aller fleste ulvene er registrert i Sørøst-Norge i fylkene med ulvesone, det vil si Innlandet og Viken. Utenfor disse to fylkene er det kun påvist to ulver i perioden, og begge er skutt vest i Norge i Rogaland og Vestland fylker, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata. Av de 94-98 ulvene som er registrert så langt i vinter er 24 avlivet i samme periode.

Grensegevir og helnorske ulverevir vinteren 2020 til 2021.

Exit mobile version