50 helnorske ulver registrert hittil i vinter

Foto: Andrea Bohl fra Pixabay
– annonse top –

Rovdata melder at det denne vinteren er registrert 50 helnorske ulver.

Registreringen pågår fortsatt, men fra 1. oktober til 2. febaruar er det påvist 50 ulver som kun holder til i Norge. I tillegg kommer 37 til 39 ulver som holder til i revir som ligger på begge sidene av grensen mot Sverige. Syv til ni ulver har usikker grensestatus.

Det er Høgskolen i Innlandet som på oppdrag fra Rovdata som har laget den foreløpige rapporten fra vinterens overvåking av ulv.

– annonse inline –

Rapporten oppsummerer det som foreløpig er kartlagt av ulv i Norge så langt i vinter. Registreringssesongen varer helt til 31. mars. Det er så langt lagt inn 89 ulver i Rovdatas ulveteller, som viser ulv registrert i Norge på DNA i overvåkingsperioden.

Rovdata gjør også denne gangen oppmerksom på at det er snakk om foreløpige tall som vil endre seg utover vinteren. Registrerte ulver i vinterperioden oppsummeres i en felles norsk-svensk statusrapport 1. juni hvert år.

– De aller fleste ulvene er registrert i Sørøst-Norge i fylkene med ulvesone, det vil si Innlandet og Viken. Utenfor disse to fylkene er det kun påvist to ulver i perioden, og begge er skutt vest i Norge i Rogaland og Vestland fylker, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata. Av de 94-98 ulvene som er registrert så langt i vinter er 24 avlivet i samme periode.

Grensegevir og helnorske ulverevir vinteren 2020 til 2021.
– annonse bottom –