NOAH: – Sjokkerende at Ap bøyer seg for utryddningspolitikken

Illustrasjonsfoto, tidligere skutte ulver i Hedmark. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet
– annonse top –

NOAH er sjokkert over ulvedebatten i Stortinget fredag forrige uke, hvor Senterpartiet og Fremskrittspartiet presset på for å oppheve fredningen av en genetisk viktig ulv, og Arbeiderpartiet valgte å følge partier de ikke har felles rovdyrpolitikk med.

– annonse inline –

I en svært kritikkverdig prosess ble det forrige uke foreslått fra Sp at en genetisk viktig ulv ikke skulle beskyttes fra felling, slik myndighetene hadde bestemt – i tråd med avtale med Sverige. FrP slo seg sammen med Sp, mens Ap foreslo et nesten likelydende forslag. Nå ser det ut til at Ap stemmer for Sps og FrPs forslag. NOAH er svært kritisk til hvordan stortingsflertallet nå behandler truede rovdyr i Norge: 

– Ingen av de voterbare forslagene som ble diskutert på fredag hadde vært gjenstand for normal prosess, og kun to døgn var gått mellom forslag og debatt. To partier som har utrydding av ulv fra Norge i sitt program – Sp og FrP – styrer nå i praksis norsk rovdyrpolitikk. Dette gjøres mulig ved at Ap, som tvert imot har bevaring av ulv i programmet, lar seg presse til å føre en politikk stikk i strid med egne velgeres ønsker, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

En undersøkelse gjort for NOAH av Respons Analyse i 2020 viser at 45 prosent av Ap-velgere vil ha sterkere vern av ulv, mens bare 12 prosent vil ha svakere vern. Det er nå disse 12 prosentene og Sp-velgerne som Ap prøver å blidgjøre. 

– NOAH er sjokkert over at et presumptivt ansvarlig parti som Arbeiderpartiet, henger seg på populist-retorikken til Senterpartiet og Fremskrittspartiet i ulvesaken. De rett og slett ignorerer egne velgeres ønsker. Videre er paradoksalt nok ikke den populistiske holdningen særlig populær; 60 prosent av Norges befolkning er positive til ulv, også i rovdyrområdene. Det er et høyrøstet mindretall som driver frem en utrydningspolitikk i tråd med Sps program. Når Ap bøyer seg for disse, bidrar de bare til svekket tiltro til egen politikk. Nå har vi fått tre partier på Stortinget som driver ulven mot regelrett utryddelse – det er en skam, sier Martinsen.

– annonse bottom –