– annonse top –

Norge øker støtten til FNs miljøprogram (UNEP) til 360 millioner kroner. En ny treårig avtale undertegnes når utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter UNEP-leder Inger Andersen i New York i dag.

– UNEP er en viktig partner for regjeringens økte satsing på miljø i utviklingspolitikken. Vi øremerker nå midler til blant annet UNEPs arbeid med å forebygge klimaendringer og marin forsøpling. God forebygging vil redusere omfanget av kriser, sier Ulstein i en pressemelding.

Støtten på 360 millioner kroner over tre år er en økning på 90 millioner kroner fra forrige avtaleperiode. Mesteparten av de norske midlene er ikke-øremerket og går til UNEPs generelle arbeid for å skape samarbeid om bevaring av miljø mellom FNs medlemsland, sivilsamfunnsorganisasjoner, næringsliv og andre. For 2019, har Norge øremerket 43 millioner kroner til tre tematiske områder: globalt styresett for bekjempelse av marin forurensing, plast og mikroplast, forebyggende arbeid relatert til sammenhenger mellom klima, sikkerhet og migrasjon, og styrking av kunnskapsgrunnlaget om virkningen av antibiotikaresistens på miljøet.

– annonse inline –

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er president for UNEPs neste miljøforsamling i 2021 og vil være med å sette dagsorden for den internasjonale miljøagendaen sammen med UNEP. Det økte norske bidraget støtter opp om denne rollen.

– annonse bottom –
Forrige artikkelDette må til for å redde kysttorsken i sør
Neste artikkel– Ordføreren må skjerpe seg og ta vare på ulven