søndag, september 25, 2022
No menu items!
More

  33 prosent av den statlige økonomien i reindrifta basert på rovdyrtap

  reinsdyr reinsdyrflokk
  Reinsdyrflokk. Foto: Colourbox
  – annonse top –

  Staten og reindriftsnæringen har blitt enige om at subsidiene skal være på 136,1 millioner kroner i den kommende perioden. I tillegg får næringen 66 millioner kroner i erstatning for 19.000 tamrein. Rovdyrerstatningen utgjør 33 prosent av summen på 202 millioner kroner.

  I følge Miljødirektoratet ble Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten enige om ny reindriftsavtale for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Reindriftsavtalen 2019/2020 har en økonomisk ramme på 136,1 millioner kroner. Dette er en økning på 13 millioner kroner sammenlignet med inneværende avtale.

  – annonse inline –

  – I år er det fremforhandlet en svært god reindriftsavtale. Den legger opp til at vi skal fortsette å styrke og utvikle reindriftsnæringen som en markedsrettet bærekraftig næring i årene fremover. De som har reindrift som hovedvirksomhet blir prioritert i årets reindriftsavtale, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

  I driftsåret 2016/2017 ble det søkt om erstatning for snaut 60 000 tamrein som tapt til fredet rovvilt i Norge, mot nesten 80 000 dyr to år tidligere. For de samme årene er tallene på dyr som faktisk ble erstattet henholdsvis 17 000 og 19 000.

  66 millioner i erstatning

  533 reineiere fikk erstatning for tamrein som man antar er tatt av rovvilt i reindriftsåret 2016/2017. I alt ble det utbetalt 66 millioner kroner i erstatninger siste driftsår, omtrent syv millioner kroner mer enn året før.

  – Omfanget av tapte dyr i reindrifta påvirkes av mange faktorer og vil derfor variere fra år til år. Dette viser også tidligere års tapshistorikk, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

  – annonse bottom –