26 fjellrev satt ut på Varangerhalvøya

– annonse top –

Avlsprogrammet som skal redde fjellreven på fastlandsnorge har satt ut 26 individer på Varangerhalvøya i Finnmark.

Det ble satt ut 45 valper fra avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal sist vinter. 26 av dem på Varangerhalvøya i Finnmark. Fjellreven fikk på landsbasis minst 58 valpekull i 2018, som er det beste resultatet siden den nasjonale overvåkingen startet i 2003.

– annonse inline –

Det ble fanget og merket rev i Dovrefjell (13 kull), på Hardangervidda (1 kull) og på Finse (4 kull), og minst 17 av 18 kull hadde opphav i utsatte rever fra Avlsprogrammet. Men kun ett av de 58 kullene ble registrert på Varangerhalvøya.

– Valpene på Varangerhalvøya kan stamme fra fjellrev som ble satt ut der i 2018, men vi mangler DNA-analyser som dokumenterer dette. Årsgamle fjellrever kan få valper, hvis det er spesielt mye smågnagere, men det er ikke vanlig at de yngler første sommeren etter utsetting. Det hadde vært ekstra stas om vi kunne fått bekreftet at det var en av «våre» rever som ynglet allerede i fjor, forteller Kristine Ulvund i NINA.

Vandret langt av sted

I følge NINA er det dokumentert at minst fire fjellrever har vandret ut fra bestanden på Varangerhalvøya. Én har gått over 700 kilometer til Saltfjellet, én vandret til Reisa Nord i Troms og to tok turen sørøstover over grensa til Finland.

– Med tanke på utveksling av gener er det positivt at noen av fjellrevene finner veien til andre bestander. På sikt kan det etablere seg dyr mellom dagens delbestander, sier Ulvund.

– annonse bottom –