210 millioner kroner til klimarelatert forskning

Bildet er tatt av Patricia Alexandre fra Pixabay
– annonse top –

Regjeringa foreslår 35 millioner kroner til Forskingsrådet for å styrke forsking for omstilling til lavutslippssamfunnet, teknologiutvikling for det grønne skiftet og vellykka klimatilpassing. Regjeringa foreslår å bevilge 210 millioner kroner til klimarelatert forsking i 2020.

Det er en økning på 138 millionar kroner fra 2013. I tillegg blir Norsk Polarinstitutt foreslått styrket med fem millioner kroner til forsking, overvåking og kartlegging i Antarktis.

– annonse inline –

– Kunnskaps- og teknologiutvikling er helt avgjørende for omstilling til lavutslippssamfunnet og for at vi skal nå klimamålene. Norge har gode muligheter for grønn innovasjon. Mer kunnskap om koblingene mellom klima og natur vil også være en del av denne satsinga, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Regjeringa foreslår å øke bevilgningene til Forskingsrådet med til saman 35 millionar kroner i 2020.

Regjeringa styrker også forskinga i Antarktis med fem millioner kroner. Pengene skal gå til Polarinstituttets forsking, overvåking og kartlegging i Antarktis. Midlene skal også dekke et økende behov for kunnskap i miljøsamarbeidet under Antarktis-traktaten og CCAMLR-konvensjonen om bevaring av marine levende ressursar, som følge av endra klima- og miljøforhold og økende kommersiell aktivitet. Forsking på klima, is, hav og marine økosystem vil bli prioritert.

– annonse bottom –