151 vindturbiner bør rives

Foto: Norsk ornitologisk forening

Motvind Norge mener etter at samiske interesser vant fram i Høyesterett, at 151 vindturbiner bør rives.

Folkebevegelsen mener at de to største av landets vindkraftanlegg her til lands bør rives.

– annonse artikkel –

– Det er ulovlig bygging, kort og godt. De hadde ikke hjemmel til å bygge, sier Torbjørn Lindseth, styremedlem i Motvind Norge.

En historisk dom fra Høyesterett mandag omfatter vindanleggene på Storheia og Roan på Fosen i Trøndelag. Der ble konsesjonen for vindkraftutbygging kjent ugyldig.

, mener det ikke er riktig å tolke dommen til at det er gjort noe ulovlig.

– Lindseths påstand om at vi bygget ulovlig og uten «hjemmel» er helt feil. Fosen Vind hadde både rettskraftig konsesjon og alle tillatelser til å bygge de seks vindparkene, sier kommunikasjonssjef i Fosen Vind, Torbjørn Steen.

– annonse nede –