100.000 kroner i bot for ulovlig inngrep

Foto: Marie-Louise Olsen via Statsforvalteren i Innlandet

Et entreprenørfirma i Sandefjord har fått en bot på 100.000 kroner for ulovlig inngrep i Moelv Brygge naturminne i Ringsaker kommune.

Arbeidet for å utbedre Moelv Brygge ble satt i gang i fjor sommer, men selskapet ble gjort oppmerksom på at motorisert ferdsel og inngrep i grunnen var forbudt i dette verneområdet på grunn av den helt unike forekomsten av Moelvtillitt.

– annonse artikkel –

Statsforvalteren mottok et tips om at selskapet hadde kjørt med riggmaskiner og fraktet materialer gjennom reservatet. Da man besøkte området, kunne man se tydelige spor i bakken som følge av tung maskinell transport.

Innlandet politidistrikt har etterforsket saken og gitt entreprenøren boten. Miljø- og landbruksdirektør Haavard Elstrand hos Statsforvalteren i Innlandet sier at bøteleggingen er et tydelig signal om at verne- og naturverdier skal respekteres.

Foto: Marie-Louise Olsen via Statsforvalteren i Innlandet

– annonse nede –