10 organisasjoner ber fylkesmannen gripe inn

Bildet er tatt av Cock-Robin fra Pixabay
– annonse top –

10 ulike naturvernorganisasjoner som har klaget inn en E6-utbygging i Trøndelag til fylkesmannen, klager på nytt.

Årsaken er at lokale politikere i hovedutvalget for plan og miljø i Stjørdal ga Nye Veier dispensasjon til å lage en mindre fylling i sjøen ved Hellstranda. Tillatelsen gjelder 4.000 kvadratmeter ved innslaget til Helltunnelen.

– Vi håper kommunen nå ikke bevisst trenerer saken slik at at mer av anleggsarbeidet kan settes i gang, sier fagsjef Håkon Berg Sundet i organisasjonen Norske Lakseelver til Bladet.

– annonse inline –

Organisasjonene mener at dispensasjonen som politikerne har gitt, ikke er gyldig. Derfor ber de om at anleggsarbeidet langs Hellstranda stoppes umiddelbart.

Organisasjonene mener at det haster å få behandlet den nye klagen. De vil forhindre at arbeidet skal komme i gang før klagen er behandlet.

Disse organisasjonene står ifølge Bladet bak klagen sompolitikerne i Stjørdal må ta stilling til Trøndelag, Norsk Ornitologisk Forening, Sabima, Stjørdal Jeger- og Fiskerforening, NJFF Nord-Trøndelag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Norske Lakseelver, Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker og Naturvernforbundet.

– annonse bottom –