tirsdag, april 20, 2021
No menu items!
More

  Vil endre lov om dyrevelferd

  Regjeringen har besluttet å be Stortinget om endringer i lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven). Regjeringen har derfor sendt en proposisjon som...

  Innfører forbud mot tungolje

  Regjeringen vil forby at skip som seiler på Svalbard bruker tungolje. Forbudet skal gjelde hele Svalbard, også utenfor verneområdene....

  Oppfordrer til omstridt påsketur

  Rovdata oppfordrer turfolket til å bruke påska til å samle etterlevninger fra jerven. Det er omstridt hos enkelte. Enkelte mener...

  Ute av syne, ute av sinn

  Også i år foregår selfangsten uten inspektør om bord....

  Setter stopper for vindkraftprosjekt

  Olje- og energidepartementet har avgjort at det ikke blir...

  Konsesjon for kraft til plattformer

  Equinor har fått konsesjon til å motta landstrøm til to plattformer i Nordsjøen. Olje- og energidepartementet har fredag 26. mars...

  Fugleinfluensa på Østlandet

  Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om mistanke om fugleinfluensa hos flere villfugler på Østlandet. Det er observert flere syke og døde...

  Rekordtidlig avsløring av ulovlig fiske

  Statens naturoppsyn har fått en tidlig start på lakseoppsynet,...

  Stor økning i Sverige

  De svenske nasjonalparkene hadde en økning på 300.000 besøkende...

  Bedre for bjørn, men fortsatt altfor lavt

  I Midt-Norge har det for første gang blitt født...

  73 døde gauper skutt eller påkjørt

  73 gauper ble under vinterens gaupejakt skutt eller påkjørt...

  – Villrein foran næring mot skrantesyke

  Organisasjonen NOAH har sendt et omfattende innspill til myndighetene...

  Meld deg på nyhetsbrev fra Fauna.no:

  Hold deg oppdatert om det siste fra Fauna.no!

  PLUSS? (+)

  I PLUSS-artiklene går vi dypere i materien. Klikk for å lese som abonnent.

  Foreslår ti nye nasjonalparker

  Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet ønsker å opprette ti nye nasjonalparker. Hun sender nå...

  Disse stedene skal utredes som nasjonalpark

  I Miljødirektoratets forslag til nye verneområder, er det spesielt fire nye områder som foreslås...

  Her var motstanden for stor

  Miljødirektoratet hadde et ønske om å ta med langt flere områder i denne vernerunden,...

  Ber kommunene motarbeide skadefelling

  Organisasjonen NOAH oppfordrer i et brev til landets kommuner om å unngå tillatelser til...

  Kystverket arbeider for å unngå miljøkatastrofe

  Kystverket har igangsatt en aksjon for å redde det...

  Ikke fullt tilbake før om 300 år

  Den 190 tonn tunge blåhvalen er delvis tilbake i...

  Landbasert fiskeoppdrett har en utfordring

  Landbasert fiskeoppdrett har en utfordring, ifølge Havforskningsinstituttet, fordi fisken...

  EU tvinger fram nytt forbud mot blyhagl

  Miljødirektoratet mener at EU-kommisjonens forbud mot blyhagl i våtmark...

  Her vil direktoratet stoppe sjølaksefisket

  Miljødirektoratet ønsker å stoppe fiske etter laks i Tanavassdraget. Årsaken...

  Inviterer til turer som kan redde verden

  Norsk ornitologisk forening inviterer medlemmer og andre til trivelige...

  Problemer med elektronisk kart

  Miljødirektoratet har utarbeidet nye, digitale kart som viser hvor...
  – Annonse forside –

  Viktig ulvepar er på flyttefot

  En genetisk viktig hannulv som har innvandret til Norge,...

  Dette kan du gjøre for måker som bråker

  Miljødirektoratet har utarbeidet en liste over tiltak du kan...

  – Jeg har med forferdelse sett utryddingen i ulvesona (+)

  – Jeg har med forferdelse sett, hørt og lest...

  – Rett og slett en naturtragedie

  – Dette er rett og slett en naturtragedie. Med...

  – Rettssystemet svikter natur og dyr

  - Når Høyesterett velger å frikjenne staten, svikter rettssystemet...

  Høyesteretts dom i ulvesaken er klar

  Høyesterett har avsagt dom i saken der Staten ved...

  – Ny rødliste viser at det haster å øke beskyttelsen av ville dyr

  Artsdatabankens foreløpige rødliste viser at én tredjedel av norske...

  fauna & arkivPopulært
  Fikk du med deg disse sakene?

  Er dette marine området et kulturlandskap i jordbruket?

  Fylkesmannen mener at dette kystmiljøet kvalifiserer til å være...

  Fakta om ulv og elg

  Norskog kom ut i media, 7 juli 2017 med...

  Statsråd Rotevatn starter ny klappjakt på jerv i yngletida

  Statsråd Sveinung Rotevatn fra Venstre har besluttet at Statens...