torsdag, januar 20, 2022
No menu items!
More

  Avslørte forbudte stoffer i kroppspleie-produkter

  Da Miljødirektoratet tok stikkprøver av produkter til kroppspleie, fant de forbudte stoffer.

  Rettssaken for ulvene i ulvesonen starter

  Kan regjeringens ønske om å skyte fire ulveflokker i ulvesonen på Østlandet gjennomføres eller ikke? Det er spørsmålet som Oslo tingrett skal ta stilling til torsdag og fredag.

  Skrantesyke har spredd seg til nytt område – nå funnet i elg

  Veterinærinstituttet melder at det er påvist skrantesyke i Tynset kommune i Østerdalen i Innlandet fylke.

  Massiv protest mot utbygging av vernede vassdrag

  Elleve miljø- og friluftsorganisasjoner kommer med et felles opprop til statsministeren der de ber ham stanse utbygging av vernede vassdrag.

  Kan ikke bruke motorkjøretøy til hundespannløype

  Statsforvalteren slår fast at adgangen til å bruke motorkjøretøy for å kjøre opp hundespannløyper er begrenset.

  Tingretten stopper ulvejakt foreløpig

  I en kjennelse fra Oslo tingrett er det lagt ned et foreløpig forbud for staten ved Klima- og miljødepartementet...

  Departementet ber om rettsmøte

  Klima- og miljødepartementet vil be om at retten avholder et rettsmøte.

  Jegerne jobber aktivt for ulvejakt, og vil avvikle ulvesonen

  Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte har besluttet at de vil jobbe for å avvikle ulvesonen på Østlandet.

  Stor utskifting i ledelsen

  Norges Jeger- og Fiskerforbund besluttet under landsmøtet i helg storestore utskiftinger i ledelsen. Knut Arne Gjems fra Hedmark ble gjenvalgt som forbundets leder.

  Sortland havn må holde fingrene unna Kringelbukta!

  Vi ber imidlertid om at naturverdiene tillegges stor vekt i en tidlig fase.

  Nasjonalt ansvar å bevare våtmarkene på Lista

  Naturverdiene er av en slik karakter at de må bevares for ettertiden. BirdLife Norge og Naturvernforbundet ber ødeleggelsene av våtmark stanse.

  Her øker erstatningene kraftig, men ikke på grunn av ulv

  Erstatningene for tap av sau til rovdyr økte med cirka fem millioner kroner i Innlandet fylke i 2021, men det er ikke på grunn av ulv.

  Meld deg på nyhetsbrev fra Fauna.no:

  Hold deg oppdatert om det siste fra Fauna.no!

  PLUSS? (+)

  I PLUSS-artiklene går vi dypere i materien. Klikk for å lese som abonnent.

  Fant sykdommen også i Nord-Odal

  Den dødelige sykdommen skrantesyke er også registeret hos elg i Nord-Odal.

  Hevder fjellområder er i god tilstand

  Forskere hevder i en ny rapport at tilstanden i norske fjellområder er i god tilstand.

  Derfor forventer hun lengre ladekøer

  I 2021 var det flere hurtigladere per elbil enn året før. Det kan føre...

  Dette skjedde under ulvesaken i Oslo tingrett

  Organisasjonene, staten, jegerne og vernere må vente i en til to uker før avgjørelsen i Oslo tingrett foreligger.

  Slik gikk det med elbilsalget i 2021

  Elbilandelen i nybilsalget har steget fra 54 prosent i 2020 til 65 prosent så langt i 2021.

  – Glasgow leverte over hodet ikke på forventningene

  – Det som til slutt ble avtalt leverer overhodet ikke på forventningene

  Slik oppsummerer ministeren klimatoppmøtet

  Verdens land har klart å enes om å sende et sterkt og tydelig signal om å styrke innsatsen for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

  Nekter ulvejakt i Rendalen og Engerdal

  Statsforvalteren i Innlandet nekter å tillate ulvejakt i Rendalen og Engerdal, etter at Rendalen Renselskap søkte om dette torsdag 11. november.

  Sier nei til ulvejakt nå

  Statsforvalteren i Innlandet gir av slag på en søknad om skadefelling av en ulv som er observert i Lillehammer-regionen, men regner med at området vil være fritt for ulv når vinterens kvotejakt er over.

  Tillater ikke gaupejakt i innlandskommuner

  Statsforvalteren i Innlandet vil ikke tillate at tre kommuner skal få starte skadefelling på gaupe.

  Norge glimrer med sitt fravær

  Norge glimrer med sitt fravær og uteblir fra viktig internasjonal allianse.
  – Annonse forside –

  Går rettens vei for stoppe nedskyting

  NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr har besluttet at...

  Barth Eide (Ap) godkjenner felling av fire ulverevir

  – Regjeringen har i denne saken lagt stor vekt på å følge rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

  Stans jakta på arter i tilbakegang!

  Jakt på arter i tilbakegang må opphøre, og vi må bruke kunnskapen vi har om norske og internasjonale fuglebestander til å få mer natur, ikke mindre.

  Østmarka oppfyller kravene til nasjonalpark

  Statsforvalteren i Oslo og Viken mener at grunnlaget for en ny nasjonalpark i Østmarka oppfyller de naturfaglige kriteriene for å kunne bli nasjonalpark som er oppgitt i naturmangfoldloven.

  – Slettås-skytingen vitner om en ulvejakt ute av kontroll

  Lederparet i Slettåsflokken inne i ulvesonen er nå skutt i jakten utenfor sonen. Dette er sterkt konfliktdrivende, og er enda et bevis på at norsk ulvejakt er totalt ute av kontroll.

  Fisker fortsatt på denne truede arten

  Én av fem arter i Norge er i ferd med å dø ut.

  fauna & arkivPopulært
  Fikk du med deg disse sakene?

  Svenske jegere vil skyte over 100 ulv

  Svenske jegere ønsker å skyte minst hundre ulv under neste års jakt.

  Her øker erstatningene kraftig, men ikke på grunn av ulv

  Erstatningene for tap av sau til rovdyr økte med cirka fem millioner kroner i Innlandet fylke i 2021, men det er ikke på grunn av ulv.

  – Norske myndigheter prioriterer næringen fremfor å beskytte truede rovdyr

  NOAH reagerer på at Klima- og miljødepartementet ville ikke...