onsdag, oktober 20, 2021
No menu items!
More

  151 vindturbiner bør rives

  Motvind Norge mener etter at samiske interesser vant fram i Høyesterett, at 151 vindturbiner bør rives.

  Bruker store summer på lyngbrenning

  Statsforvalteren i Rogaland melder at Miljødirektoratet har fått utarbeidet et skriftlig materiale som forteller hvordan beiting og avsviing av lynghei på kysten kan gjennomføres.

  Mistenker skrantesyke hos hjort

  Tester samlet inn under hjortejakta på Sørlandet viser at det er mistanke om skrantesyke.

  – Støre har en historisk sjanse

  – Jonas Gahr Støre har nå en historisk sjanse til å gi Norge den grønneste regjeringen noensinne.

  Melder Norge til Ramsar-konvensjonen

  Norsk ornitologisk forening (NOF) har besluttet å melde Norge til Ramsar-konvensjonen.

  Ny nettside skal redusere tap av beitedyr

  NIBIOhar utviklet et verktøy på nett som blant annet skal bidra til å redusere tapet av dyr på beite til et minimum.

  Ber Støre redusere rovdyrkonflikten

  Flere miljøorganisasjoner frykter at en ny Arbeiderparti-regjering med Senterpartiet vil føre til en mer aggressiv rovdyrpolitikk.

  Blåkveita har blitt renere

  Mengden av kvikksølv har gått ned i blåkveite som beiter i Norskehavet.

  Lite miljøgifter i denne fisken

  Undersøkelser viser at det er lave nivåer av tungmetaller i fiskearten hyse.

  WWF: Norge gir full gass på sokkelen

  – Norge er et av landene som har ignorert oppfordringene fra IEA og FNs klimapanel om å stoppe nye investeringer i mer olje og gass, og heller gir full gass for fortsatt aktivitet på norsk sokkel.

  880.000 signerte globalt pelsforbud

  880.457 underskrifter for globalt pelsforbud blir onsdag levert Italias G-20 delegasjon

  – Hurdalsplattformen er en skandale

  Regjeringsplattformen til Ap og Sp inneholder brudd mot Bernkonvensjonen om bevaring av truede dyr, og har ellers svært lite å bidra med for økt vern av natur og dyr i Norge.

  Meld deg på nyhetsbrev fra Fauna.no:

  Hold deg oppdatert om det siste fra Fauna.no!

  PLUSS? (+)

  I PLUSS-artiklene går vi dypere i materien. Klikk for å lese som abonnent.

  Eit grønt budsjett i tråd med klimaplanen

  Regjeringa har ei rekke viktige styrkingar på klima- og miljøområdet knyttet til statsbudsjettet for...

  Frykter nedskyting betyr utrydding

  Jegere og ordførere rundt Hardangervidda er redd for at villreinen står i fare.

  Vil karre til seg avgifter på vindkraft

  Regjeringen foreslår en avgift på landbasert vindkraft på 1 øre per kWh.

  Kan stå foran spesielt tøff vinter

  Importør av solsikkefrø er fortvilet.

  Utreder utvinning av mineraler på havbunnen

  Olje- og energidepartementet har nå bestemt hvordan staten skal gjennomføre en konsekvensutredning knyttet til framtidig utvinning av mineraler på havbunnen.

  Oljeskatten et godt første skritt, men ingen klimaseier

  Flere norske miljøorganisasjoner går nå sammen om et felles krav til en ny regjering.

  Algeprosjekt får store økonomiske midler

  Algeprosjektet til Norges arktiske universitet er tildelt 93,3 millioner kroner.

  Over hundre millioner til returtre

  Totalt elleve prosjekter har fått midler fra ordningen Grønn plattform.

  Får ikke jakte bjørn i Snåsa

  Statsforvalteren i Trøndelag har besluttet at det ikke skal jaktes bjørn i Snåsa.

  Så mange jerv skal skytes i det lengste fylket

  Rovviltnemnda i Nordland har bestemt at 18 jerv kan skytes i Nordland.

  – Galskap at partier sier ja med dagens mangelfulle kunnskapsnivå

  – Det er galskap at partier sier ja til havbunnsmineralermed dagens mangelfulle kunnskapsnivå, sier Karoline Andaur i WWF.
  – Annonse forside –

  Tar tak i det miljøproblemet som er verst

  Regjeringen ønsker å ta tak i det miljøproblemet som er verst for folkehelsa.

  Regjeringen med overraskende tiltak mot lakselus

  Den borgerlige regjeringen vil utrede et krav om at oppdrettsnæringen fra 2030 ikke lengre skal få lov til utslipp av lakselus.

  Svenske jegere vil skyte over 100 ulv

  Svenske jegere ønsker å skyte minst hundre ulv under neste års jakt.

  Derfor får de ikke rovdyrerstatning

  Varanger reinbeitedistrikt får de ikke erstatning for dyr som er tapt til rovdyr.

  90 dager fengsel for felling av fjellrev

  Økokrim melder at en jeger er dømt til fengsel i 90 dager for å ha skutt utrydningstruet fjellrev. Mannen har anket dommen til Høyesterett.

  Dårlig sommer for utsatt fugleart

  Norsk ornitologisk forening (NOF) melder at det har vært nok et dårlig år for åkerriksa i Norge.

  fauna & arkivPopulært
  Fikk du med deg disse sakene?

  Ulovlige dyredrap er alvorlige lovbrudd

  Av Katrin Vels, jurist i NOAH – for dyrs rettigheter Dyr...

  Ny regjering vil skyte flere rovdyr

  Den nye regjeringen utgått fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil at det skal skytes flere rovdyr i Norge. Såkalte «moderne jaktmetoder» skal effektivisere lisensjakten på jerv.

  Mattilsynet opphever jaktforbud

  Jaktforbudet på andefugler og visse andre fuglearter oppheves fra...